Výroční členská schůze

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. se uskuteční v sobotu 2. února 2019 od 16.30 hodin v rokytnické sokolovně. Program: 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze 3. Zpráva o činnosti klubu…

Číst více