Mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Minulý týden vydala Národní sportovní agentura pravidla pro pořádání sportovních akcí. Prosíme o dodržování vydaných pravidel, snížíme tak riziko šíření přenosných nemocí a vyhneme se tak postupu hygienické stanice v případě nutnosti umísťování našich hráčů a funkcionářů do karantény.
Souhrn nejdůležitějších informací:

PRO HRÁČE A TRENÉRY:
1. Je potřeba dodržovat základní hygienická pravidla, všechna WC a sprchy budou vybavena tekutým mýdlem a dezinfekcí.
2. Do odvolání jsou na tréninkové jednotky uzavřeny kabiny 1.SK.
3. Hráči by měli trénovat rozděleni do menších skupinek.
4. Zakazuje se používat společné láhve na pití.
5. Při jízdě osobními vozidly na soutěžní utkání se přepravujte v rouškách a v co nejmenších skupinkách, stejná skupinka tam i zpět.
6. Omezení kontaktu hráčů s fanoušky (např. pozápasová děkovačka)

PRO POŘADATELE:
1. Při nástupu na hřiště jde prvně jeden tým, po něm až další. To samé platí i při odchodu ze hřiště.
2. Nástup i odchod budou organizovány tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi hráči a fanoušky.
3. Sportovní klub je povinen zajistit pravidelný úklid a dezinfekci šaten a sociálních zařízení.

PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ ZÁPASŮ REGIONÁLNÍHO SPORTU OD FAČR ZE DNE 24. 9. 2020:

  1. Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit maximálně 50 diváků.
  2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
  3. Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
  4. Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
  5. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
  6. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.
  7. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
  8. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
  9. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.VÍCE NÍŽE
CELÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL NSA ZDE: https://koronavirus.mzcr.cz/metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-cr-k-jednotnemu-postupu-krajskych-hygienickych-stanic-pri-konani-sportovnich-akci?fbclid=IwAR20Ge6IumTaWhEHtt7LtVatjYI46Lig_HPNgd0v4rExpNiYH_AzM5maPUU
PRAVIDLA VYDANÁ FAČR: https://facr.fotbal.cz/pravidla-pro-poradani-zapasu-regionalniho-fotbalu/a12986

Podobné příspěvky