Výroční členská schůze netradičně na závěr května

1.SK Rokytnice nad Rokytnou vás srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 20. května 2022 od 18.30 pod pergolou na fotbalovém hřišti.

PROGRAM:

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele
    a ověřovatelů zápisu z členské schůze
  3. Zpráva o činnosti klubu a vystoupení zástupců jednotlivých mužstev
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva revizní komise
  6. Diskuse
  7. Návrhy na usnesení a závěr

Podobné příspěvky