Výroční členská schůze

logo

Výroční členská schůze 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. se uskuteční v sobotu 2. února 2019 od 16.30 hodin v rokytnické sokolovně.

Program:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze
3. Zpráva o činnosti klubu a vystoupení zástupců jednotlivých mužstev
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Doplnění členů výkonného výboru
7. Diskuse
8. Návrhy na usnesení a závěr

Prosíme členy a hráče, aby si připravili peníze na zaplacení příspěvků. Výše příspěvků pro rok 2019 zůstává stejná, tedy členský příspěvek 200,- Kč, hráčský 500,- Kč. Příspěvky se nesčítají.
Členu/hráči, který přispívá na transparentní účet 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. je příspěvek prominut.

Podobné příspěvky