Výroční členská schůze v sobotu 20. května

1.SK Rokytnice nad Rokytnou vás srdečně zve na výročnÍ členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 20. května 2022 od 17.00 pod pergolou na fotbalovém hřišti.

Program:
1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze

3. Zpráva o činnosti klubu a vystoupení zástupců jednotlivých mužstev

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva revizní komise

6. Diskuse

7. Návrhy na usnesení a závěr

Podobné příspěvky